www.amstelveen.nl
www.amstelveen.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen

Aemestelle
In de tijd dat de randstad nog niet veel meer was dan een moerassig gebied, bevolkt door vissers en boeren, vervulde de rivier de Amstel een toonaangevende rol. Daarom werd dit gebied ‘Aemestelle’ genoemd, een oud-Nederlands woord voor ‘waterachtig gebied’. Vanaf de rivier begonnen de mensen het veen te ontginnen: de afgestoken grond werd tot turf verwerkt en als brandstof gebruikt.
Zo vormde zich rond het begin van de dertiende eeuw in dit veengebied een veenwerkersgehucht en waarschijnlijk ontstond enige tijd later, met de bouw van een kerk (ca. 1278), de kernfunctie van het dorp Amstelveen. Het zal in diezelfde periode zijn geweest dat de streek Aemestelle in twee bestuursgebieden werd verdeeld: Ouder-Amstel ten oosten en Nieuwer-Amstel ten westen van de rivier.

Door de aanleg van een dam in de monding van de rivier ontwikkelde zich in het noordelijk deel van Nieuwer-Amstel een vissersdorpje, genaamd "Amstelredam", dat in 1296 stadsrechten verwierf. Dankzij annexaties van grondgebied groeide dit stadje uit tot het huidige Amsterdam. Deze groei betekende voor de Amstelveense turfstekers tot zelfs in de twintigste eeuw toe een belangrijke bron van inkomsten.

Door het afgraven van veen (gemiddeld zo'n vier meter dik) ontstonden grote waterplassen. Tussen deze zogenaamde veenmeren werden loopvelden in stand gehouden, die nog altijd een onderdeel vormen van het wegennet. In de achttiende eeuw werden de veenmeren drooggemalen en zo ontstonden lager gelegen polders. Toch zijn er hier en daar een aantal hoger gelegen gebieden te vinden, bijvoorbeeld waar een boer destijds zijn land niet heeft laten afgraven. Ook langs de rivier zelf werd een strook onaangetast gelaten. Al deze hoger gelegen gebieden in Amstelveen worden ´Bovenlanden´ genoemd.

In de 17e en 18e eeuw groeide Amstelveen uit tot een vriendelijk, welvarend dorp. De landelijke rust lokte veel Amsterdammers naar buiten. Zij kochten of huurden huizen of kamers in het dorp en het was in die tijd dat de rijke kooplieden hun prachtige landhuizen aan de Amstel bouwden.

Voorspoed en tegenslagen
Wel bracht de nabijheid van Amsterdam het nodige geweld met zich mee. De welvarende stad werd in de loop der eeuwen door heel wat krijgsbenden aangevallen, die zich dan legerden in Amstelveen en daar alvast tot plundering en brandstichting overgingen. Zo waren er in 1420 de Utrechtenaren, in 1517 Gelderse krijgsbenden en in 1572 de Geuzen. In 1650 rukte Willem II op naar Amsterdam maar tekende vrede en vierde feest in Amstelveen. De zwaarste gevechten vonden plaats in 1787, toen de Pruisische koning via zijn zuster werd betrokken in de strijd van de conservatieve prinsgezinden tegen de progressieve Amsterdamse patriotten. De beslissende slag werd geleverd in en rond Amstelveen, dat zwaar gehavend uit de strijd kwam.

De grootste schade werd echter veroorzaakt door een enorme brand in 1792, die een groot deel van het dorp verwoestte. En hoewel het dorp weer werd opgebouwd, had het zijn allure verloren. Eeuwenlang werd het district Nieuwer-Amstel vanuit het rechthuis in het dorp Amstelveen bestuurd, maar Amsterdam legde steeds meer gewicht in de schaal en in 1892 werd een fraai raadhuis gebouwd aan de Amstel.

Annexatie
In 1896 annexeerde Amsterdam opnieuw een belangrijk, dichtbevolkt gedeelte van Nieuwer-Amstel, waaronder ook het raadhuis. Hierdoor kreeg Amstelveen weliswaar haar kernfunctie terug, maar viel het aantal inwoners in één klap terug van 35.000 naar 5.500. De aanleg van het vliegveld Schiphol, dat al snel een belangrijke burgerluchthaven werd, loste dit probleem op. Door de ontwikkeling van Schiphol vestigden zich veel mensen in Amstelveen. Na de tweede wereldoorlog ging Amstelveen deel uit maken van de randstad, maar behield haar zelfstandigheid. De gemeente werd officieel tot een van de woongemeenten van Schiphol aangewezen.

Amstelveen
Vanaf 1950 werden fraaie nieuwe woonwijken aangelegd met een stedenbouwkundige opzet. De groenvoorziening en de toegevoegde beeldende kunst trokken zelfs internationale aandacht en acht jaar lang was Amstelveen de snelst groeiende gemeente van Nederland. In 1964 was Amstelveen binnen de gemeente Nieuwer-Amstel zo dominerend geworden, dat de officiële naam van de hele gemeente werd veranderd in Amstelveen.

In het Oude Dorp van toen komen de inwoners van Amstelveen en werknemers van de vele nationale en internationale bedrijven tot rust in een van de horecavoorzieningen die de stad toch weer tot een centrum maken. Een centrum van ontspanning in een dynamische gemeente.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.amstelveen.nl

Og

og

Amstelveen

Gemeente Amstelveen


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv